آماده برای همکاری در زمینه پروژه های شما

سلام ، خوش آمدید حامد نوری

طراح گرافیک و توسعه دهنده وب

دانلود کاتالوگ

کانت

دسته لوگو
کارفرما :کترینگ کانت
تاریخ :مهر 96
شاخه :لوگو تایپوگرافی

لوگو تایپوگرافی کانت کترینگ که از حروف اول کلمات count catering به صورت دو c در طرفین و حروف اول mohamad kariminia که m به صورت کلی و k به صورت رخ و تاج که نماد خاص میباشد .

لوگو کانت

نما و زوایا
ارتباط
668 68 95 0936