آماده برای همکاری در زمینه پروژه های شما

سلام ، خوش آمدید حامد نوری

طراح گرافیک و توسعه دهنده وب

دانلود کاتالوگ

بادی بیوتی

دسته لوگو
کارفرما :مجموعه بادی بیوتی
تاریخ :دی 95
شاخه :لوگو تایپوگرافی

لوگو تایپوگرافی بادی بیوتی که به صورت نماد انسان در حال ورزش و از دو حرف B که ابتدای کلمات body beauty می باشد .

لوگو بادی بیوتی

نما و زوایا
ارتباط
668 68 95 0936