آماده برای همکاری در زمینه پروژه های شما

سلام ، خوش آمدید حامد نوری

طراح گرافیک و توسعه دهنده وب

دانلود کاتالوگ

سی ساید

دسته لوگو
کارفرما :کارگزار املاک سی ساید
تاریخ :خرداد 97
شاخه :لوگو تایپوگرافی

لوگو تایپوگرافی کارگزار املاک سی ساید به دو بخش فارسی و انگلیسی در مجموع نمایش دهنده ویلا و کلمه سی ساید فارسی در بخش فوقانی به شکل امواج ( کارگزار املاک در شمال کشور ) و بخش پایین کلمه سی ساید به انگلیسی درج شده است .

نما و زوایا
ارتباط
668 68 95 0936