آماده برای همکاری در زمینه پروژه های شما

سلام ، خوش آمدید حامد نوری

طراح گرافیک و توسعه دهنده وب

دانلود کاتالوگ

پلوچی

دسته لوگو
کارفرما :رستوران سنتی پلوچی
تاریخ :آبان 97
شاخه :لوگو تایپوگرافی

لوگو تایپوگرافی رستوران سنتی پلوچی به شکل و حالت اسلیمی و به صورت اجزای قرینه طراحی شده است .

لوگو پلوچی

نما و زوایا
ارتباط
668 68 95 0936