آماده برای همکاری در زمینه پروژه های شما

سلام ، خوش آمدید حامد نوری

طراح گرافیک و توسعه دهنده وب

دانلود کاتالوگ

نامی تک

دسته لوگو
کارفرما :صنایع غذایی نامی تک
تاریخ :دی 96
شاخه :لوگو تایپوگرافی

لوگو تایپوگرافی نامی تک در زمینه صنایع غذایی بخصوص تولید قارچ که لوگو هم کلمه نامی تک به صورت تایپوگرافی و به شکل قارچ و در میان کامپوست طراحی شده است .

لوگو نامی تک

نما و زوایا
ارتباط
668 68 95 0936