آماده برای همکاری در زمینه پروژه های شما

سلام ، خوش آمدید حامد نوری

طراح گرافیک و توسعه دهنده وب

دانلود کاتالوگ

کارن پویش شرق

دسته لوگو
کارفرما :کارن پویش شرق
تاریخ :خرداد 1397
شاخه :لوگو تایپوگرافی

لوگو تایپوگرافی کارن پویش شرق که در زمینه امور مهاجرتی به اقسی نفاط جهان فعالیت دارد که شامل کره زمین که اشاره به گستردگی و زمینه فعالیت گسترده این مجموعه داشته و کلمه کارن پویش شرق به شکل پرستو که نماد کوچ و مهاجرت میباشد .

لوگو کارن پویش شرق

نما و زوایا
ارتباط
668 68 95 0936