آماده برای همکاری در زمینه پروژه های شما

سلام ، خوش آمدید حامد نوری

طراح گرافیک و توسعه دهنده وب

دانلود کاتالوگ

مرکز بین المللی هنر و رسانه 3

دسته : لوگو
کارفرما :وزارت ارشاد
تاریخ :فروردین 1391
شاخه :لوگو تایپوگرافی

لوگو تایپوگرافی مرکز بین المللی هنر و رسانه به سفارش وزارت ارشاد جهت نمایشگاه بین المللی در سه طرح ارائه شده که کلیه لوگوها از ترکیب دو کلمه هنر و رسانه طراحی شده .

در طرح ذیل این دو کلمه در مجموع به شکل مکمل هم بیان شده اند . طرح به صورت طرح اسلیمی نمایش داده شده و در 4 جهت اصلی نمایانگر فرهنگ نشات گرفته از هنر و رسانه و اشاعه آن در هر سو و تاثیرگذاری آن میباشد .

لوگو هنر و رسانه

نما و زوایا
ارتباط
668 68 95 0936