آماده برای همکاری در زمینه پروژه های شما

سلام ، خوش آمدید حامد نوری

طراح گرافیک و توسعه دهنده وب

دانلود کاتالوگ

مرکز بین المللی هنر و رسانه 1

دسته : لوگو
کارفرما :وزارت ارشاد
تاریخ :فروردین 1391
شاخه :لوگو تایپوگرافی

لوگو تایپوگرافی مرکز بین المللی هنر و رسانه به سفارش وزارت ارشاد جهت نمایشگاه بین المللی در سه طرح ارائه شده که کلیه لوگوها از ترکیب دو کلمه هنر و رسانه طراحی شده .

در طرح ذیل این دو کلمه در مجموع به شکل چشم و نماد دید طراحی شده که ابتدایی ترین اصل در هر دو گروه هنر و رسانه بوده و کره زمین به عنوان مردمک که نشان از وسعت و گستره این دو مقوله بر کل دنیا میباشد .

لوگو هنر ورسانه

نما و زوایا
ارتباط
668 68 95 0936